سختی سنج برنیل

سختی سنج برینل
مناسب جهت سنجش سختی فلزات نرم،استیل، چدن ، الیاژهای آهنی و غیر آهنی
مطابق با استانداردهای ISO6506-2, ASTME18
به همراه لوازم استاندارد
ایندنتور ساچمه ای برینل
تست بلوک برینل
چشمی برینل