شور آ عقربه ای

                  سختی سنج لاستیک شور آ

                  مناسب جهت سنجش سختی مواد لاستیکی نرم

                رنج اندازه گیری:۰-۱۰۰ شور

                 رزولوشن: ۱ شور 

                 دوعقربه ای 

                 قابلیت اتصال به پایه و یک عدد تست بلوک آهنی جهت تنظیم ایندنتور

               تجهیزات جانبی:

               پایه سختی سنج لاستیک و پلاستیک

               تست بلوک لاستیک و پلاستیک