سختی سنج لاستیک

سختی سنج  لاستیک  ( Durometer)

واحد اندازه گیری شور یکی از انواع اندازه گیری سختی مواد است.  مقیاس سختی شور توسط آلبرت فردیناند شور ، اولین سازنده دستگاه اندازه گیری سختی شور در سال ۱۹۲۰ تعریف گرید. واژه شور اغلب به عنوان واحد اندازه گیری و هم چنین به خود دستگاه اندازه گیری سختی لاستیک اشاره دارد. شور معمولا برای اندازه گیری سختی پولیمر، لاستیک و پلاستیک به کار می رود. دستگاه شور در حقیقت دستگاه سختی سنج ساخته شده اولیه که شور نامیده شد نیست، بلکه امروزه دستگاه اندازه گیری سختی سنج مواد لاستیکی و پلاستیکی را شور می گویند.

درحال حاضر چندین مقیاس شور برای مواد با جنس و مشخصات مختلف وجود دارد. دو نوع مقیاس رایج بر اساس استانداردASTMD2240 نوع A و نوع D می باشد.

مقیاس نوع A برای پلاستیک های نرم تر و مقیاس نوع D برای پلاستیک های سختر به کار می رود. هرچند استانداردASTMD2240  دوازده نوع مقیاس سختی تعریف کرده است:

A, B, C, D, DO, E, M, O, OO, OOO, OOO-S,  R

روش های اندازه گیری  شور مانند دیگر آزمایش های سختی ،عمق داندانه ایجاد شده توسط نیروی اعمالی را اندازه می گیرد.

این عمق به سختی ماده، خاصیت ویسکو الاستیک، شکل پای فشار و زمان تست بستگی دارد.

یک آزمایش ساده نیاز به کار بردن نیروی مداوم بدون لرزش دارد. ضخامت مواد زیر آزمایش باید حداقل ۶٫۴mm ((inch0.25 باشد.

استاندارد ASTMD2240 دوازده نوع مقیاس سختی بر اساس ترکیبات ماده ، نیرو و شکل ایندنتور تعریف کرده است. این مقیاس به نوع شور اشاره دارد برای مثال نوع شور مشخصا به نوع مقیاس دلالت می کند.

در جدول زیر چند مثال از سختی مواد و نوع شور مورد نیاز آن آمده است:

مثال نوع مقیاس
مواد پلاستیکی نرم- الاستومرها- محصولات پلاستیکی طبیعی- رزین- پلی استر- پی وی سی نرم- چرم و … Shore A
مواد لاستیکی با سختی متوسط- غلتک ماشین تحریر Shore B
فیبر پلاستیکی- پلاستیک سخت- پلکسی گلس- پلاستیک حرارتی سخت Shore D
مواد نرم لاستیکی – نایلون و.. Shore 0
اسفنج- سیلیکون و مواد مشابه آن Shore 00/000/000SIRHD/DIDC super soft
مواد پلاستیک با سختی متوسط تا سختی بالاتر Shore D0
پلاستیک و مواد پلاستیکی با سختی متوسط Shore C