ضخامت سنج رنگ و پوشش ولعاب

ضخامت سنج رنگ و پوشش ولعاب

اندازه گیری ضخامت پوشش، کمیت مهمی است که نقش مهمی در کیفیت محصول، پروسه تولید و کنترل هزینه را ایفا می کند. اندازه گیری ضخامت را می توان با بسیاری از ابزارهای مختلف اندازه گیری انجام داد. پیدا کردن روش مناسب اندازه گیری ضخامت پوشش به نوع پوشش، ماده بستر ، گستر ضخامت پوشش، اندازه و شکل ماده و هزینه تجهیز بستگی دارد. یکی از روش های اندازه گیری ضخامت، روش آزمون غیر مخرب مانند جریان های القایی مغناطیسی، گردابی می باشد. روشها یا  آ زمونهای استاندارد ، استاندارد های ASTMD1186،D7091-05،ISO2178 وISO 2808میباشد.

دستگاه ضخامت سنج رنگ و لعاب و پوشش از طریق پراب بصورت اتوماتیک بستر را شناسایی کرده واز طریق جریان های مغناطیس القایی ضخامت مواد غیر آهنی مانند ضخامت رنگ، ضخامت پلاستیک، ضخامت لعاب، ضخامت روی، ضخامت آلومینیوم، ضخامت کروم و… روی بستر آهنی ( آهن، نیکل و ..) سنجش می کند.

معمولا اندازه دقیق ضخامت پوشش گالوانیزه ، ضخامت لایه رنگ لاکی، ضخامت پروسلین، ضخامت لعاب، ضخامت فسفید، ضخامت پوشش مس و ضخامت پوشش آلومینیوم را سنجش می کند.

هم چنین پراب این دستگاه قادر است از طریق جریان ها ی گردابی ، ضخامت مواد غیرآهنی مانند ضخامت رنگ، پلاستیک، ضخامت پروسلین، ضخامت لعاب، ضخامت روی، ضخامت آلومینیوم، ضخامت کروم و… را روی بستر غیرآهنی ( سطوح آلومینیومی ، مسی ، استیل ضد زنگ و…) سنجش می کند.