سری HF

نیروسنج کششی فشاری دیجیتالی

    مدل :HF

 پیک هولد، تعریف حد بالا و پایین

 مد امای، قابلیت چرخش ۱۸۰ درجه صفحه

 نور پس زمینه

قابلیت اتصال به کامپیوترو رسم نرم افزار نیروبر حسب زمان

نیروسنج کششی فشار عقربه ای